Nhà máy Newwide - Phước Đông

- Tên dự án: Nhà máy diệt nhuộm Newwide

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Newwide Việt Nam

-  Địa điểm: Gò Dầu - Tây Ninh

-  Diện tích đất sử dụng: 23 hecta

- Diện tích cảnh quan: 5 hecta

Nhà máy bao gồm:

* Xưởng dệt

* Xưởng nhuộm

* Kho nguyên liệu

* Kho thành phẩm

* Căn tin

* Bãi đỗ xe và bãi xe bốc hàng hóa 

* Khu xử lý nước thải

* Nhà văn phòng

* Khu biệt thự cho cán bộ lãnh đạo

* Khuôn viên cây xanh và các hạng mục cảnh quan khác