KDC Shingmark Village

- Tên dự án: Khu dân cư Shingmark Village

-  Địa điểm: Đồng Nai

-  Diện tích đất sử dụng: 9 hecta

Là tổ hợp khu dân cư gồm:

* Khu dân cư

* Trung tâm thương mại

* Các tiểu công viên

* Hạ tầng đồng bộ kết nối với khu công nghiệp bàu xéo, trường học, bệnh viện...